a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Prawo cywilne

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego obejmuje w szczególności:

 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
 • przygotowywanie pozwów, wniosków, pism procesowych i pozaprocesowych,
 • sporządzanie środków zaskarżenia, w tym apelacji, zażaleń, skarg,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 • sprawy związane z prawem lokalowym (czynsz, eksmisja, umowy),
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności),
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • sprawy majątkowe,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych z zakresu ochrony praw konsumentów,
 • pomoc prawna w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego.