a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomoc prawna w zakresie prawa gospodarczego i prawa handlowego obejmuje w szczególności:

  • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pomoc w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego,
  • sporządzanie projektów umów i statutów spółek,
  • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, uchwał, zarządzeń itp.,
  • obsługa organów spółek w tym posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników/ Walnych Zgromadzeń,
  • stała i kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych i spółek prawa handlowego.