a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Prawo kontraktowe

Pomoc prawna w zakresie prawa kontraktowego obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie i analiza wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych występujących w obrocie gospodarczym,
  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań kontraktowych,
  • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących zawierania umów.