a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie i analiza umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy,
  • przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę,
  • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz o przywrócenie do pracy,
  • sprawy o odszkodowanie za wypadek przy pracy oraz o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  • sprawy z zakresu zakazu konkurencji,
  • sprawy o mobbing,
  • odprawy, praca w godzinach nadliczbowych, świadectwa pracy,
  • prowadzenie spraw o świadczenia z ubezpieczenia społecznego - odwołania od decyzji ZUS, renty, emerytury, zasiłki,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.