a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Prawo pracy

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje w szczególności:

  • sporządzenie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnętrznych związanych z prawem pracy,
  • reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy.