a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje w szczególności:

  • sprawy o rozwód oraz o separację,
  • sprawy o alimenty,
  • sprawy o podział majątku wspólnego,
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej miedzy małżonkami,
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
  • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka,
  • sprawy o kontakty z dzieckiem, ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.