a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Prawo upadłościowe i naprawcze

Pomoc prawna w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania naprawczego,
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych.