a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Windykacja i egzekucja wierzytelności

Pomoc prawna w zakresie windykacji i egzekucji wierzytelności obejmuje w szczególności:

  • analiza prawna w zakresie zasadności roszczenia o zaspokojenie wierzytelności,
  • wezwania do zapłaty, ugody, pozwy o zapłatę,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami oraz zastępstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym,
  • sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji,
  • monitoring spraw egzekucyjnych powierzonych Kancelariom Komorniczym,
  • sporządzanie skarg na czynności Komorników, powództw przeciwegzekucyjnych.