a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Klienci Indywidualni

Kancelaria świadczy pełen zakres usług prawnych na rzecz osób fizycznych – Klientów Indywidualnych, zapewniając im zawsze wysoki poziom opieki prawnej.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
  • sporządzanie wniosków, pozwów, innych pism procesowych oraz wszelkiego rodzaju środków zaskarżenia, w tym: apelacji, zażaleń, skarg, odwołań od decyzji organów administracyjnych, rentowych,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, regulaminów itp.,
  • prowadzenie spraw windykacyjnych i egzekucyjnych wraz z reprezentowaniem Klientów przed organami egzekucyjnymi.

Pomoc prawna świadczona na rzecz Klientów Indywidualnych dotyczy między innymi następujących dziedzin prawa: