a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Dla Przedsiębiorców

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Wojtas oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w tym spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także stowarzyszeń i fundacji.

Współpraca z Kancelarią odbywa się w formie doraźnych zleceń lub stałej obsługi prawnej.

Zakres świadczonych usług obejmuje kompleksowe doradztwo prawne, zastępstwo przed sądami i organami administracji, przygotowywanie i opiniowanie umów, a także windykację należności.

Pomoc prawna świadczona na rzecz przedsiębiorców dotyczy między innymi następujących dziedzin prawa: