a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Prawo administracyjne

Pomoc prawna w zakresie prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:

  • reprezentację Klientów przed sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg, zażaleń, wniosków i pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego,
  • sprawy z zakresu prawa obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego.